Om Oss

Personlig Utvikling, Kurs og Coaching

Vi gir våre medlemmer mulighet til å utfordre seg selv og få erfaringer på områder som man normalt ikke er bevist på. Det handler om å bli en bedre utgave av seg selv.

JCI er på mange måter en lekeplass der du får teste egne ferdigheter og skaffer nye erfaringer. Et sted der alle er interessert i å hjelpe deg i å utvikle deg selv. Hvor takhøyden er stor, og hvor du kan lære av å feile før du sitter i en prosjekt- eller styre-rolle, lederposisjon eller starter ditt eget selskap.

Vi tilbyr trening, kurs, foredrag og prosjekter innen et vidt spekter av emner. Som for eksempel personlighetstyper, ledertrening, tale og debattrening, entreprenørskap, styretrening, økonomi, markedsføring, produktivitet, salg osv. Alt som kan underbygge vår røde tråd i businessfokus.

Ledelse

Vi holder flere kurs i ledelse. Dette kan være ting som presentasjonsteknikk, prosjektledelse, styrearbeid, forhandlingsteknikk, konflikthåndtering. Kursene holdes av egne medlemmer, inviterte kursholdere fra resten av JCI organisasjonen eller andre organisasjoner og bedrifter. Dette er som regel kurs av rimelig høy kvalitet, som ofte blir solgt for tusener av kroner andre steder. Hos JCI vil du få slike kurs gratis eller til en sterkt rabattert pris så lenge du er medlem.

Kursutdannelse

Ønsker du å selv bli en kursholder eller trener? Vi har mange medlemmer har valgt å gå denne veien og vi har et stort fokus på å utdanne kursholdere til egne kurs. Det er lagt opp for å gi deltagere trinnvis utdanning, med stadig mer erfaring og kompetanse innen kurs og informasjonsformidling.

Prosjekt og ledertrening

Å delta i prosjekter i JCI er en ypperlig mulighet til å få verdifulle erfaringer som kan brukes i jobbsammenheng og i annet organisasjonsarbeid. Formålet med våre prosjekter er at det skal fungere som en praktisk treningsarena for lederutvikling. Som prosjektleder eller prosjektmedarbeider får du verdifull erfaring. Alle prosjekter blir utført i et rammeverk hvor erfarne prosjektkoordinatorer sørger for god gjennomføring og gir kontinuerlig tilbakemelding under prosessen.

Samarbeid om prosjektledelse

En del av prosjektene i JCI gjøres i samarbeid med andre organisasjoner. Formålet kan ofte være frivillig arbeid eller veldedighet. Vi opplever at medlemmer i mange andre gode foreninger ofte kvier seg for å selv ta lederansvaret for prosjekter. Dette er en utfordring som vi ofte er ute etter, og det hender derfor at vi bidrar med prosjektledelse og styring i slike samarbeid.

Vi i JCI Evolution er interessert i å komme i kontakt andre organisasjoner som har ideer til prosjekter eller som ønsker en samarbeidspartner.

Internasjonalt nettverk og business
JCI Evolution er en del av Junior Chamber International, et nettverk av 200 000 ambisiøse medlemmer i over 100 land.

Nettverk er ofte nøkkelen for å lykkes i forretningsverdenen. JCI består av et nettverk med mennesker som har interesse innen ledelse, business og gründervirksomhet. Tilgang til nettverk gir også tilgang til andres kunnskaper, erfaringer og ideer, noe som vi er raus på å dele ut.
JCI nettverket er unikt. På grunn av størrelsen, at vi er helt bransjeuavhengig og med tanke på alle de ambisiøse og positive menneskene. Her møter du kreative og engasjerte mennesker fra ulike bransjer og miljøer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har tro på fremtiden og sammen jakter vi på de muligheter som ligger og venter på oss, enten det er business, jobb eller fritid. Vi har fokus på å hjelpe hverandre i å lykkes. Disse menneskene ønsker også å bli kjent med deg!

Hvert år arrangeres Europakongress og Verdenskongress som samler flere tusen JCI-medlemmer. Samlingene har program med kurs, foredrag, konkurranser og møter. Foruten det faglige innholdet er kongressen en særdeles god anledning til å knytte kontakter i andre land.

JCI gir deg en utmerket mulighet til å utvide ditt nettverk.

Samarbeidsparter
JCI tror på samarbeid som gir resultater for alle involverte parter. Vi har partnerskap på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå.  Våre avtaler inkluderer internasjonale sammenslutninger som FN og UNESCO, ikke-kommersielle organisasjoner som AIESEC og Junior Achievement Young Enterprise (JAYE). Samtidig har vi også gode samarbeidspartnere i næringslivet, representert ved blant annet International Chamber of Commerce (ICC).
Nasjonalt har JCI Norway samarbeidspartnere som representerer et mangfold av næringer.  Vi kan nevne at blant annet hotell, regnskaps- og sikkerhetsfirma er blant våre samarbeidspartnere. Vi er åpne for å diskutere forslag til samarbeid og oppfordrer alle interessenter til å ta kontakt!

Coaching
JCI Evolution har et samarbeid med Heine Kolltveit Coaching. Her for alle medlemmer i vår forening en gratis time med strategisamtale. Dette er en samtale hvor du:
– Blir krystallklar over hva som virkelig er meningsfylt for deg.
– Hvilke skjulte utfordringer som kan hindre deg på veien.
– Oppretter din personlige handlingsplan som du kan ta med deg og benytte som du vil.

Denne timen gir deg veldig verdifulle tilbakemeldinger og vi anbefaler alle våre medlemmer å benytte seg av dette tilbudet.
For mer info: http://www.heinekolltveit.com/

Samfunnsansvar
JCI’s formål er «Empowering young people to creat positive change». I dette ligger det å gi unge mennesker, gjennom lederutvikling, kurs og trening, muligheter til å gjøre positive forandringer i samfunnet.

Vi er unge mennesker fra alle samfunnslag fra hele verden. Vårt mål er å bidra til skape positive endringer i samfunnet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ønsker du å gjøre en forskjell og være med å ta samfunnsansvar? Bli med på vår vei til å gjøre verden til et bedre sted å leve!

Bli medlem

Bli medlem her.