Bli medlem

Søke om medlemskap i JCI Evolution

Våre medlemskap inkluderer blant annet mulighet til…

  • å delta på våre treninger, kurs og foredrag
  • å delta på sosiale samlinger og arrangementer
  • deltagelse på nasjonale og internasjonale samlinger, konferanser og kurs
  • praktisk ledertrening i lokale, nasjonale og internasjonale verv
  • å delta på prosjekter
  • networking internasjonalt og nasjonalt med rundt 200 000 andre engasjerte personer med fokus på utvikling, ledelse og entreprenørskap

Junior Chamber er en organisasjon for unge personer mellom 18 og 40 år.

Våre medlemsøknader har en gjensidig prøveperiode på to måneder. Medlemskapet kan fritt avbrytes innen denne tid. Assosiert medlemskap gjelder for de som er over 40 år og har vært medlem i JCI tidligere. Her er det ingen prøveperiode.

Medlemskap kan avsluttes her på denne siden.

 

Ta kontakt med oss på evolution@jci.no ved spørsmål!

Kurs Pris  
Medlemskap - Årlig Betaling (10% Rabatt) NOK2,500.00 per År. Velg
Medlemskap - Månedlig Betaling NOK229.00 per Måned. Velg
Assosiert Medlem - Årlig Betaling NOK1,500.00 per År. Velg