Forside

Junior Chamber International (JCI) tilbyr utviklingsmuligheter til unge mennesker, bl.a. gjennom personlig utvikling, ledertrening, prosjekter, kurs og nettverk. JCI Evolution er lokalforeningen i Trondheim.

JCI er bransjeuavhengig, og har medlemmer fra alle deler av samfunnet, både privat og offentlig. Medlemmene er unge ambisiøse mennesker fra 18-40 år.

JCI er et unikt nettverk og en av verdens største organisasjoner med 200.000 medlemmer. Organisasjonen er representert i de fleste land. I Norge finnes det lokalforeninger i de fleste større byene.

JCI sitt formål er «Empowering young people to creat positive change». I dette ligger det å gi unge mennesker, gjennom lederutvikling, kurs og trening, muligheter til å gjøre positive forandringer i samfunnet.

Organisasjonen er politisk uavhengig, non-profit og ikke-religiøs.

JCI’s Fokusområder

  • Personlig utvikling – JCI tilbyr kurs innen lederskap, personlig vekst, tale og presentasjonsteknikk.
  • Praktisk ledertrening – Gjennom deltakelse i prosjekter, som ofte er av veldedig karakter, gir dette nyttig erfaring.
  • Internasjonalt nettverk – JCI består av 200.000 medlemmer world-wide.
  • Samfunnsansvar –  Vår visjon er å gi unge mennesker utviklingsmuligheter som styrker deres evner til å skape positiv endring i samfunnet.

Les mer om våre fokusområder og dine muligheter her!